Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@polskiedrzewa.pl

+48 606 786 093

Logo serwisu.

Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew

Logo serwisu. Logo serwisu.
Międzynarodowe Towarzystwo
Uprawy i Ochrony Drzew
MTUiOD
Zasadzenie miliarda drzew może pomóc Nam w ograniczeniu negatywnych skutków zmian klimatycznych.
Kompensację emisji dwutlenku węgla zapewnia sadzenie drzew. Szacuje się, że jedno drzewo pochłania rocznie 6-7 kg CO2.

Nasze korzenie sięgają głęboko

Stowarzyszenie

Wydawnictwa

Wydawnictwa

Rozmiar tekstu

A

A

A

Dostępne zeszyty naukowe z następującymi tematami i opracowaniami:


Zeszyt nr 2
Praca zbiorowa: Marek Siewniak, Stanisław Styczyński, Piotr Rzepecki, Margarita Siewniak
"Pomnikowy dąb Bartek"

Zeszyt nr 7
prof. dr hab. inż. Marek Siewniak
"Deficyt energetyczny - jako podstawowy problem pielęgnowania drzew ozdobnych"
mgr inż. Margarita Siewniak
"Udział Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew w programie certyfikacyjnym European Treeworker (pracownik kwalifikowany pielęgnujący drzewa wg ujednoliconych standardów unijnych)"
prof. dr hab. Mieczysław Czekalski
"Magnolie"
dr inż. Jerzy Wojtatowicz, mgr inż. Wiesława Rudnicka-Zembrzuska
"Wykorzystanie badań fenologicznych w uprawie roślin"
inż. Bohumil Res
"Ochrona drzew pomnikowych"
inż. Jaroslav Kolarik
"Bezpieczeństwo użytkowe drzew miejskich"
inż. Bożena Gregorova
"Dyskusyjne zagadnienia problematyki cięcia i pielęgnacji roślin drzewiastych w Republice Czeskiej"
inż. Barbara Żarczyńska, dr Arkadiusz Nowak
"Współczesne problemy ochrony przyrody"


Zeszyt nr 9
prof. dr hab. Mieczysław Czekalski
"Wybór stanowiska, sadzenie i pielęgnacja różaneczników na terenach zieleni", "Jarzęby" ; "Prusznik- egzotyczny krzew ozdobny"
prof. dr hab. inż. Marek Siewniak, mgr inż. Margarita Siewniak
"Pnącza a architektura"
prof. dr hab. Wojciech Radecki
"Ochrona prawna drzew i krzewów w najnowszym orzecznictwie sądowym"
mgr inż. Krzysztof Gołębiecki
"Prowadzenie drzew ozdobnych w autorskicm systemie półhydroponicznym" (Maksi Bonsai)"
dr hab. Andrzej Łabędzki
"Czynniki powodujące osłabienie i zamieranie brzóz (Betula sp.), jesionów (Fraxinus sp.) oraz kasztanowców (Aesculus sp.) w Polsce i sposoby ograniczania ich oddziaływania"

Zeszyt nr 11
prof. dr hab. Wojciech Radecki
Wprowadzenie i opracowanie
Rozdział I - "Obowiązek utrzymania drzew i krzewów, zezwolenia na usunięcie, opłaty"
Rozdział II - "Zwolnienia z opłat i kwestie proceduralne"
Rozdział III - "Administracyjne kary pieniężne oraz wyłączenia stosowania przepisów o ochronie drzew i krzewów"

Zeszyt nr 18
1. "Konieczność wprowadzenia norm w pielęgnowaniu drzew na przykładzie niemieckiej normy."Dodatkowe techniczne warunki kontraktów i wytyczne pielęgnowania drzew dtw-pielęgnowanie drzew (ztv-Baumpflege) - prof. Marek Siewniak
2. "Prawne aspekty tymczasowości posadzenia drzew lub krzewów na obszarach zurbanizowanych" i " Podstawy prawne ochrony zieleni we współczesnym systemie ochrony środowiska"
- sędzia Krzysztof Gruszecki
3. "Metody oceny ryzyka w oparciu o badania statyki drzew w mieście" - mgr inż. Wojciech Bobek
4. "Dąb Europy Bartek" - prof. M.Siewniak i mgr inż. S. Styczyński
5. "Ochrona kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowia-czka w Lublinie - stosowane metody w latach 2002-2008"
- inż. Marian Stani
6. "Wspomnienie z seminarium szkoleniowo-terenowego do Sankt Petersburga" - mgr inż. Stanisław Styczyński

Zeszyt nr 19
Wprowadzenie do problematyki ochrony zieleni, drzew i krzewów
        - Rys historyczny
        - Komentarz do artykułów 78-82 ustawy o ochronie przyrody
Rozdział 1
Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów
Rozdział 2
Opłaty za usuwanie drzew i krzewów
Rozdział 3
Administracyjne kary pieniężne za usuwanie i niszczenie drzew i krzewów
Rozdział 4
Właściwości starosty
Rozdział 5
Ochronadrzew i krzewów w przepisachprawa cywilnego i karnego
 

Zeszyt nr 21
prof. dr hab. inż. Marek Siewniak
Pielęgnowanie drzew - dzisiaj
Cięcie drzew, krzewów i pnączy ozdobnych w obiektach zabytkowych
prof. dr hab. inż. Marek Siewniak
mgr inż. Wojciech Bobek

Zagrożenie ludzi i mienia w parkach, metody określania stanu statycznego drzew
mgr inż. Stanisław Styczyński
Zadania Międzynarodowego Towarzyswa Uprawy i Ochrony Drzew we wprowadzaniu ujednoliconych, europejskich metod pielęgnowania drzew
prof. dr hab. Tadeusz Baranowski
Szrotówek kasztanowcowiaczek a zdrowotność drzew

Zeszyt nr 22
prof. dr hab. inż. Marek Siewniak

Współczesne metody wykorzystania wody opadowej w mieście 
prof. dr hab. Wojciech Radecki
Najnowsze zmiany w przepisach o ochronie drzew i krzewów
prof. dr hab. Mieczysław Czekalski
Drzewa i krzewy biblijne
doc. dr Anatolij Kusznir
Stare drzewa na Krymie i konieczność ich zachowania przy pomocy współczesnych metod

Zeszyt nr 24
prof. dr hab. inż. Marek Siewniak
Potrzeba wyznaczania "drzew-weteranów" spośród drzew pomnikowych
doc. dr Andrzej Grzywacz
Chronione grzyby porażające pomnikowe drzewa- konflikt prawa ochrony przyrody
mgr inż. Małgorzata Podwysocka
Drzewa pomnikowe i weterani w sztuce
dr Paweł Zarzyński, dr Robert Tomusiak
Drzewa-weterani w Polsce
Jonathan Cocking
Potrzeba i zasady ochrony drzew-weteranów w Wielkiej Brytanii
doc. dr Anatolij Kusznir, doc. Olga Suchanowa
Drzewa-weterani pomniki przyrody na Ukrainie
prof. dr hab. inż. Marek Siewniak, mgr inż. Stanisław Styczyński
Dąb Europy Bartek
dr ing. Lothar Wessolly
Przypadki spektakularne przy sprawdzaniu bezpieczeństwa drzew
dr hab. inż. Zdzisław Więckowski, mgr inż. Andrzej Zwolski
Koncepcja dodatkowych podpór zabezpieczających dąb "Bartek" i jego konary oraz usztywnień istniejących podpór konarów

Zeszyt nr 25
prof. dr hab. Mieczysław Czekalski
Parki,ogrody i rośliny drzewiaste w Izraelu
Pomnikowy jesion wyniosły w Kudowie Zdroju

Zeszyt nr 26
prof. dr hab. inż. Marek Siewniak, mgr inż. Jan Szymański
Wielkość obwodów pierśnicowych pni drzew w wieku 10 lat
Zależność obwodu pnia drzewa od jego wieku
radca prawny Krzysztof Gruszecki
Pielęgnacja drzew i krzewów w świetle aktualnych rozwiązań prawnych

Zeszyt nr 27
dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska
Ocena zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia powodowanego przez drzewa o osłabionej statyce

 

Zeszyt nr 29
radca prawny Krzysztof Gruszecki
Nasadzenia kompensacyjne w świetle aktualnych rozwiązań prawnych
mgr inż. Wojciech Bobek
Ochrona i pielęgnacja drzewi krzewów w różnych etapach procesu inwestycyjnego - rola zarządcy
Nowe technologie w służbie zieleni - projektowanie i wykonawstwo

Zeszyt nr 30
mgr inż. Łukasz Pawlik, dr inż. Przemysław Szwałko
ZIeleń Krakowa
mgr inż. ogrodnictwa Katarzyna Fabijanowska
Zieleń w centrum historycznego miasta na przykładzie ogrodów podwórkowych Krakowa w obrębie Plant
prof. dr hab. inż. Marek Siewniak
Konotacje antyczne i symbolika gaju
dr hab. inż. Piotr Muras
Kierunki i ewolucja metod hodowli rośliń drzewiastych
mgr inż. arch. kraj. Wojciech Bobek
Dendrologiczny standard urbanistyczny - konieczność czy mrzonka?
dr inż. arch. kraj. Krzysztof Wielgus, dr inż. arch. Jadwiga Środulska - Wielgus
Od systemu zieleni fortecznej Krakowa do Parku Lotników i Parku Doświadczeń

Zeszyt nr 31
1. Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia Europejskiej Rady do spraw drzew oraz Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew, które odbyło się w Krakowie w dniach 21-22 czerwca 2013 roku.
2. Dendroflora wybranych parków wiejskich Wielkopolski
3. Park dworski w Lututowie w województwie łódzkim

Zeszyt nr 32
1. Arboreta, ogrody i parki Czech i Słowacji
prof. dr hab. Mieczysław Czekalski
2. Wybrane parki Kotliny Jeleniogórskiej i Doliny Bobru na Dolnym Śląsku
prof. dr hab. Mieczysław Czekalski, mgr inź. Leszek Kułak, Andrzej Kilańczyk

Zeszyt nr 33
1. Ochrona prawna drzew i krzewów wynikająca z ustawy z dnia 25.06.2015r.o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw - uwagi wybrane
Radca prawny Krzysztof Gruszecki
2. BUGA 2015 
prof. dr hab. Mieczysław Czekalski 
3. Wrzos pospolity
prof. dr hab. Mieczysław Czekalski 

Zeszyt nr 34
1. Ochrona prawna drzew i krzewów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego i nowelizacji ustawy o ochronie przyrody
prof. dr hab. Wojciech Radecki 
mgr Daria Danecka
2. Dąb Mieszko I - najstarsze drzewo na Mazowszu
mgr inż. Jan Szymański

 

Istnieje możliwość zamieszczenia reklamy na kolorowej wkładce.
Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy:  biuro@polskiedrzewa.pl

 

 

Czy wiesz, że...

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Imię *

Nazwisko *

E-mail *

Telefon

Treść *

Logo serwisu. Logo serwisu.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z Nami poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego lub telefonicznie: 606 786 093.

Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew

ul. Łokietka 3, 87-100 Toruń

Do góry

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie

Dziękujemy

Logo serwisu.

Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew

Ukryj moduł.