Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@polskiedrzewa.pl

+48 606 786 093

Logo serwisu.

Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew

Logo serwisu. Logo serwisu.
Międzynarodowe Towarzystwo
Uprawy i Ochrony Drzew
MTUiOD
Zasadzenie miliarda drzew może pomóc Nam w ograniczeniu negatywnych skutków zmian klimatycznych.
Kompensację emisji dwutlenku węgla zapewnia sadzenie drzew. Szacuje się, że jedno drzewo pochłania rocznie 6-7 kg CO2.

Nasze korzenie sięgają głęboko

Aktualności

WALNY ZJAZD CZŁONKÓW

WALNY ZJAZD CZŁONKÓW

Rozmiar tekstu

A

A

A

 

 

KOMUNIKAT

Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew, uprzejmie informuję, że w dniu 11.04.2014r. o godz. 16.00 (I-szy termin), 16.15 (II-gi termin) w Badowie/k Mszczonowa (Folwark Badowo, 96-320 Badów Górny ul. Piekarska 31) odbędzie się Walny Zjazd Członków Towarzystwa.

Powyższy termin wynika z §18 ust.2 Statutu Stowarzyszenia, a odbywający się Zjazd  będzie miał charakter sprawozdawczy.

Jednym z istotniejszych punktów porządku obrad będzie zmiana Statutu Towarzystwa w zakresie określenia nowej jego siedziby. Tym samym proponuje się, aby §2 ust. 1 otrzymał następujące brzmienie:

„§2.1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i innych państw,   a siedzibą jest miejsce wskazane przez każdego aktualnie wybranego Prezesa. Siedzibą wskazaną przez Prezesa jest Toruń.”

 

Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie  z § 31

 Uchwałę o zmianie statutu … podejmuje Walny Zjazd większością 2/3 głosów przy obecności:

 w pierwszym terminie - co najmniej połowy liczby członków Towarzystwa.

 drugim terminie - zwykłą większością głosów lecz przy obecności nie mniej niż ¼ liczby  członków.

 

Ponadto informuję, że:

1) zgodnie z Uchwałami organów Towarzystwa, osoby które opłaciły składki za rok 2013 podczas Walnego Zjazdu otrzymają pakiety Biuletynów Towarzystwa (29,30,31) wydanych w 2013r.;

2) osoby zainteresowane uaktualnieniem legitymacji członkowskiej, proszone są o dostarczenie zdjęcia (legitymacja zostanie wydana po opłaceniu aktualnej tj. za 2014r. składki członkowskiej ;

3)  zainteresowani pozostaniem na kolacji oraz skorzystaniem z noclegu ze śniadaniem, proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu i uiszczenie opłaty w wysokości 250 zł (netto) – nie dotyczy uczestników INRA;

Ze względów organizacyjnych proszę wszystkich uczestników Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa o  wcześniejsze poinformowanie o udziale        w obradach.

 

                                                  Do zobaczenia

                                       

Porządek Walnego Zjazdu Członków

Badów 11.04.2014r.

 

1.      Otwarcie Walnego Zjazdu w I terminie godz.16:00; II termin: godz. 16:15;

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zjazdu Członków;

3.      Wybór Prezydium Walnego Zjazdu Członków oraz Komisji Uchwał i Wniosków;

4.      Sprawozdanie Prezesa MTUiOD za ubiegły rok;

5.      Sprawozdanie finansowe Skarbnika MTUiOD;

6.      Sprawozdania Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej MTUiOD;

7.      Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i dokumentami;

8.      Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium.

9.      Przedstawienie propozycji przeniesienia siedziby Towarzystwa – zmiana Statutu.

Proponowane zmiany:

                                     §2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar całej Rzeczpospolitej Polskiej i innych państw, a siedzibą jest miejsce wskazane przez każdego aktualnie wybranego Prezesa Zarządu Towarzystwa. Siedzibą wskazaną przez Prezesa jest Toruń.

 

10.    Głosowanie i przyjęcie zmian statutowych.

11.    Program działania  na 2014r. – prezes.

12.     Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

13.    Dyskusja i wolne wnioski.

14.    Zamknięcie obrad Walnego Zjazdu Członków.

 

Galeria (Ilość zdjęć w galerii: 135)

23

MAR

2014

328

razy

czytano

29/55

polskiedrzewa.pl

Czy wiesz, że...

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Imię *

Nazwisko *

E-mail *

Telefon

Treść *

Logo serwisu. Logo serwisu.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z Nami poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego lub telefonicznie: 606 786 093.

Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew

ul. Łokietka 3, 87-100 Toruń

Do góry

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie

Dziękujemy

Logo serwisu.

Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew

Ukryj moduł.